ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมงคล

            ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมงคลที่ชาวจีนในการเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน โดยเป็นเทพแห่งโชคลาภ ที่มาพร้อมกับพร 3 ประการ ได้แก่ ความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์ และความยั่งยืน สื่อถึงความเป็นสิริมงคล เหมาะแก่การนำมาวางไว้ในหลายสถานที่ โดยเฉพาะภายในบ้านและร้านค้า จะทำให้ผู้บูชาได้รับความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น

ประวัติ ฮก ลก ซิ่ว

            ชาวจีนบาณมีความเชื่อในเรื่องของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้า จะมีเทพเจ้าที่ประจำอยู่ โดยเทพ ฮก ลก ซิ่ว ได้รับการกล่าวขานร่วมกันเมื่อช่วงหลังรัชสมัยของราชวงศ์หมิง มีประวัติและตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ดังนี้

เทพเจ้าฮก

            ฮก หรือ ท่านเจี้ยวช้ง เป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมาจากการขายของที่สุจริต ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งครอบครัวของท่ายเป็นคนดี ไม่เคยสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้ใด อีกทั้งบ้านของท่านกับพระราชวัง ก็ยังอยู่ห่างกันเพียง 20 ลี้ มีผู้เล่าว่า ในมสัยนั้นท่านได้รับพระราชทานนามจากฮ่องเต้อีกด้วย และตามลัทธิเต๋าได้บอกไว้ว่า ท่านเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดี ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ และยังเป็นดาวแห่งเกษตรกรรม จึงถูกยกย่องสูงสุด

เทพเจ้าลก

            ลก หรือ ท่าน ก๋วยจื่องี้ เป็นข้าราชการระดับอัครเสนาบดี ที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักในแผ่นดินเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อยู่รับใช้ราชการนานที่สุดนประวัติศาสตร์ของจีน มาตลอด 4 แผ่นดิน จนได้รับเข็มขัดหยกและดาบหยก ที่สามารถทำงานแทนฮ่องเต้ก่อนและค่อนทูลทีหลังได้ เป็นตัวแทนของดาวเหวินชาง ที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องการเรียนและการสอบ

เทพเจ้าซิ่ว

            ซิ่ว หรือ ท่านแผ่โจ้ว ท่านผู้นี้เป็นชายชนาที่รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองมาเป็นอย่างดีโดยตลอด รวมไปถึงการทำให้ตนเองเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลา โดยตำนานเล่าว่า ท่านมีอายุถึง 800 ปี ทั้งลูกหลานและภรรยาของท่านได้ตายจากไปกว่า 154 คน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนนานที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นตัวแทนของดาวโซ่วซิง

จัดวาง ฮก ลก ซิ่ว ยังไง ให้ถูกต้อง และ วิธีบูชา

            ในการจัดวางเทพ ฮก ลก ซิ่ว หากมีการจัดวางที่ถูกต้องผู้ที่ทำการบูชาก็จะได้รับความเป็นสิริมงคลและเสริมให้มีความมั่งคั่ง สมบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนดังพร 3 ประการ โดนจุดที่ควรจัดวางเทพเจ้าทั้ง 3 องค์ดีที่สุด มีดังนี้

  • ควรจัดวางแยกจากรูปเคารพหรือเทพเจ้าองค์อื่น ๆ
  • ควรตั้งให้ครบทั้ง 3 องค์ ไม่แยกจากกัน
  • สามารถจัดวางได้ทั้งภายในบ้าง ห้องโถง ห้องรับแขก ห้องทำงาน ฯลฯ แต่ไม่ควรวางไว้ในห้องนอนและห้องน้ำเด็ดขาด โดยมีทิศ ทางในการเลือกวาง 3 ทิศ ได้แก่ ทิศใต้ (เสริมความมงคลด้านการค้าขาย) , ทิศตะวันออก (เสริมความมงคลด้านการอยู่อาศัยสุขภาพแข็งแรง) , และทิศเหนือ (เสริมอำนาจวาสนา บารมี)

การบูชา สามารถบูชาด้วยขนมหวานหรือเหล้าหวานได้ 

Share this story: