ความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญ “มหามงคล” อาจารย์แขก เสริมบารมีให้ผู้บูชา สมเร็จสมหวัง เสริมโชคลาภ ดึงดูดทรัพย์

ประวัติและพลังเหนือธรรมชาติ
เหรียญ “มหามงคล” สร้างขึ้นภายใต้การดูแลของอาจารย์แขก  ปรมาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งความเมตตาและมหานิยม เหรียญนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่ส่งผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแห่งความศักดิ์สิทธิ์มากมาย ซึ่งแต่ละขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนพลังงานสู่เหรียญ  ทำให้ผู้ครอบครองได้รับความเมตตา มหานิยม และโชคลาภอย่างไม่มีขีดจำกัด
องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ
ตัวเหรียญล้อมรอบด้วยลูกประคำ 108 เม็ด สัญลักษณ์แห่งไตรสารที่ประกอบไปด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สะท้อนถึงพื้นฐานแห่งความเป็นมงคลที่สุด ด้านหลังประดับด้วยยันต์ตรีนิสิงเห สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ตราบาปเป็นสัญญาณแห่งความรู้ลึกและความเข้าใจในโลกลี้ลับ
วิธีการสร้างที่เลิศล้ำ
ชนวนมวลสารหลักที่ใช้ในการสร้างเหรียญนี้ได้แก่ “ชนวนขุนช้าง” ซึ่งเป็นวัสดุที่อาจารย์แขกเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการสร้างวัตถุมงคล นอกจากนี้ยังรวบรวมชนวนมวลสารจากนวโลหะหลากหลายรุ่นและหลายแบบที่อาจารย์แขกศึกษามา ผสมผสานเข้ากับเนื้อสัมฤทธิ์  สร้างขึ้นด้วยวิธีการหลอมรีดเป็นแผ่นแล้วลงยันต์
ความเชื่อและพิธีกรรม
ทุกขั้นตอนของการสร้างเหรียญมหามงคลถูกปฏิบัติตามความเชื่อโบราณและวิธีการทางพราหมณ์ที่ยากและซับซ้อน ทำให้เหรียญนี้มีพลังงานที่เข้มข้นและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก อาจารย์แขกได้ใส่ใจทุกรายละเอียด จากการเลือกวันกวนสีผึ้งภายใต้เงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสม ไปจนถึงการเรียกพระศิวะและแม่คงคาเข้าสู่พิธีกรรม เพื่อให้สีผึ้งพรายตานีและเหรียญมหามงคลเต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตามหานิยมเหรียญมหามลคลจึงเป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การบูชาอย่างยิ่ง สนใจบูชาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่มันตระสยามเท่านั้น

 

Share this story: