เทพ8เซียน มีใครบ้าง

เทพ8เซียน คือ เทพเจ้าทั้ง 8 ที่ชาวจีนให้การบูชาและเคารพนับถือกันมาอย่างช้านาน โดยในภาษาจีนแต้จิ๋ว ถูกเรียกว่า “โป๊ยเซียน” และในภาษาจีนกลาง ถูกเรียกว่า “ปาเซียน” เพราะ “ปา” แหละว่า แปด และ “เซียน” แปลว่า ผู้ที่มีพลังวิเศษ นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวย และเปรียบเสมอืเป็นตังแทนของมนุษย์ 8 ประเภท ได้แก่ เพศชาย , เพศหญิง , เด็ก , คนแก่ , คนรวย , คนจน , ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ , และคนพิการ

ตำนาน เทพ 8 เซียน

              ตามตำนานเทพ 8 เซียน เป็นเทพที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและปรากฏอยู่ในบันทึกไหวหนานจื่อ ของหลิวอันโดยในบันทึกนี้ได้เรียกเซียนทั้ง 8 ว่าปากง โดยตำนานนี้เป็นตำนานของเหล่าเซียนที่มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหายาอายุวัฒนะและบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จ ในสมัยราชวงศ์หมิง “อู๋เยวี๋ยนไท่” ได้มีการประพันธ์บันทึกตำนาน 8 เซียนออกท่องทะเลตะวันออกขึ้นหรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าท่องตะวันออก โดย เทพ 8 เซียนมีดังนี้

  1. ทิก๋วยลี่ (หลี่เถียไกว่) : เป็นเซียนสัญญาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยจะมีของวิเศษติดตัว คือ น้ำเต้าที่ภายในมีค้างคาว 5 ตัว โบยบินอยู่ โดยค้างคาวทั้ง 5 ตัวนี้มีความหมายว่าความสุข 5 ประการของมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถบันดาลสุขให้แก่มนุษย์
  2. ฮั้งเจียงลี้ (ฮั่นจงหลี) : เป็นเซียนแห่งโชคลาภและการปกครอง โดยจะมีของวิเศษคู่กาย เป็นพัดใบกล้วย ที่สามารถทำให้คนตายกลับมาฟื้นได้ เพียงแค่โบกพัด และมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พัดฟื้นคืนวิญญาณ”
  3. ลื่อตั่งปิง (หลวี่ต้งปิน) : เป็นเซียนแห่งธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม รวมไปถึงจินตกวี โดยมีของวิเศษคู่กายเป็นกระบี่ 7 ดาว ที่มีอิทธิฤทธิ์ในการปราบมารและปีศาจชั่วร้าย รวมไปถึงสิ่งอัปมงคลทั้งปวง ซึ่งกระบี่เล่มนี้เป็นหนึ่งในกระบี่ที่สูงสุดของสวรรค
  4. เตียงก๋วยเล่า (จางกว๋อเหล่า) : เป็นเซียนแห่งความมั่นคงสุขภาพและอายุยืนนาน โดยจะมีของวิเศษคู่กายเป็นกลองปลา ที่มีลักษณะเป็นกระบอกเครื่องดนตรี ที่สามารถส่งเสียงสะท้อนกล้องกังวานได้อย่างไกลโพ้น
  5. น่าไฉ่ฮั้ว (หลานไฉ่เหอ) : เซียนแห่งบุปผชาติและความอุดมสมบูรณ์ โดยจะมีของวิเศษคู่กายเป็นกระเช้าดอกไม้ ที่ภายในเต็มไปด้วยดอกไม้ที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉา และจะเบ่งบานตลอดกาล นับเป็นเทพที่ให้ความเป็นสิริมงคลแก่มนุษย์
  6. ฮ้อเซียงโกว (เหอเซียนกู) : เซียนเซียนแห่งความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความดีงาม และการเกษตร โดยจะมีของพิเศษเป็นดอกบัวขนาดใหญ่ที่งดงามมากกว่าดอกบัวทั่ว ๆ ไป โดยเป็นการแสดงถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองมนุษย์จากภยันตรายทั้งปวง
  7. ฮั้นเซียงจื่อ (หานเซียงจื่อ) : เซียนแห่งการหยั่งรู้และการพยากรณ์ รวมไปถึงดนตรีโดยจะมีของติดตัวคือขลุ่ยที่ไม่เพียงแต่จะสามารถบรรเลง ด้วยท่วงทำนองที่มีความไพเราะได้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถที่จะสะกดวิญญาณของผู้ฟังให้เกิดการคล้อยตามได้อีกด้วย
  8. เชากกกรู๋ (เฉากว๋อจิ้ว) : เซียนแห่งยศฐาบรรดาศักดิ์และการราชการโดยจะมีของคู่กายเป็นป้ายคู่อินหยางป่านที่แสดงถึงพลังอำนาจแห่งธรรมชาติ ที่สามารถเปลี่ยนเสียงดังกึกก้องได้
Share this story: