เทพเจ้า ทั้ง 4 ทิศของจีน

เทพเจ้าทั้ง 4 ทิศของจีนเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลว่าชาวจีนนั้นได้มอบน่านฟ้าทั้ง 4 ทิศ นี้ไว้ภายใต้การปกครองและคุ้มครองของสัตว์เทพ ทั้ง 4 ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า “ซ้ายมังกรเขียว ขวาเสือขาวครอง หงส์แดงนำหน้า เต่าดำสถิตยังเบื้องหลัง” ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในลัทธิเต๋าและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์พยากรณ์อีกด้วย

ประวัติและความเชื่อเทพเจ้า ทั้ง 4 ทิศของจีน มีอะไรบ้าง

            ในสมัยโบราณกาล ชาวจีนจะแบ่งท้องฟ้าออกเป็น 4 ส่วน อันได้แก่ ตะวันออก เหนือ ตก และใต้ ซึ่งจะมีวิธีการจะการสังเกตหมู่ดาวบนท้องฟ้า ว่ามีการจัดกลุ่มกัน เทียบเข้ากับลักษณะของมนุษย์หรือสัตว์ในตำนาน โดยมีการใช้สัตว์เทพทั้ง 4แทนทิศต่าง ๆ ดังนี้

  • มังกรเขียว (ชิงหลง) : แทนกลุ่มดาวในทิศตะวันออก และเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ

            มังกรเขียว มีลักษณะของหัวเหมือนกับอูฐ ลำตัวเป็นงู มีเกล็ดเป็นปลา ดวงตาเหมือนปีศาจ และยังมีเขาเหมือนวัว มีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาและความยุติธรรมจะนำพาความโชคดีมาให้แก่หมู่มวลมนุษย์

  • เสือขาว (ไป๋หู่) : แทนกลุ่มดาวในทิศตะวันตก และเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วง

เสือขาว มีลักษณะเหมือนกับเสือโคร่งธรรมดา โดยชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าเสือขาวเป็นผู้ที่มีเมตตาและมีพละกำลังมากกว่าเสือโคร่งทั่วไป และขนของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อมีอายุถึง 500 ปีเท่านั้น มีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความจงรักภักดี รวมไปถึงอำนาจและความยุติธรรม

  • เต่าดำ (เสวียนอู่) : แทนกลุ่มดาวในทิศเหนือ และเป็นตัวแทนของฤดูหนาว

            เต่าดำ มีเรื่องเล่าว่าสัตว์เทพนี้ เกิดจากการตัดกระเพาะและลำไส้เพื่อเป็นการชำระล้างมลทินของชายหนุ่มนักพรต ที่มีชื่อว่า เสวียนอู่ ซึ่งกระเพาะของเขาได้กลายเป็นเต่าอสูรขนาดใหญ่ และลำไส้ได้กลายมาเป็นงูปีศาจ ที่เริ่มคุกคามผู้คน ทำให้เสวียนอู่ ต้องปราบทั้งคู่ หลังจากที่สำเร็จ เขาก็ทำให้ปีศาจเต่าและปีศาจงูมาเป็นข้ารับใช้ตนเอง ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา ความมั่นคง และอายุที่ยืนยาว

  • หงส์แดง (จูเชว่) : แทนกลุ่มดาวในทิศใต้ และเป็นตัวแทนของฤดูร้อน

            หงส์แดง มีลักษณะคล้ายกับไก่ฟ้ามีขนนก 5 เฉดสีและมีเปลวไฟอยู่ตลอดเวลาโดยมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดี

ทำให้สัตว์เทพทั้ง 4 ต่างได้ยึดครองน่านฟ้าทั้ง 4 ทิศ และเป็นตัวแทนของทิศทั้ง 4 มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งธาตุทั้ง 5 และภูมิพยากรณ์อย่างแพร่หลาย โดยในสมัยฉินและสมัยฮั่น เทพเจ้าทั้ง 4 ทิศก็เริ่มเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูกาลแล้ว

เสริมฮวงจุ้ยที่บ้านให้ดี ต้องมี เทพเจ้า 4 ทิศของจีน

            เทพเจ้าสี่ทิศของจีน ได้ถูกกล่าวถึงในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือฮวงจุ้ยบ้านนั่นเอง โดยสัตว์เทพทั้ง 4 มีความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยดังนี้

มังกรเขียว – ควรวางตำแหน่งให้อยู่ซ้ายมือของตัวบ้านโดยอาจปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยหรือต้นไม้ขนาดกลางเอาไว้ และควรสร้างทางเดินเข้าประตูบ้านทางทิศนี้ เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

เสือขาว – ตำแหน่งของเสือขาวควรอยู่ทางขวามือของบ้าน หรือต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา แต่ไม่ควรตั้งตู้ปลาหรือแอ่งน้ำไหลในบริเวณนี้เพราะไม่ควรมีพลังที่เคลื่อนไหวมากเกินไป เนื่องจากเสือขาวเป็นพลังงานแห่งความสงบนิ่ง

เต่าดำ – ตำแหน่งของเต่าดำควรอยู่ด้านหลังของบ้านและไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ไม่เป็นระเบียบแม้แต่น้อย เพราะหากไม่ดูแลจะทำให้ผู้อยู่อาศัยขาดบารมีและเจ็บป่วยง่าย ที่ดีควรปลูกต้นไม้เพื่อให้ความเขียวชอุ่มจะช่วยเสริมพลังด้านนี้ได้ดี

หงส์แดง – ตำแหน่งของหงส์แดงควรอยู่ที่หน้าบ้าน เป็นที่ราบที่มีขนาดสมดุลกับตัวบ้าน ซึ่งหากขนาดบ้านใหญ่หรือเล็กเท่าใด บริเวณหงส์แดงก็จะต้องมีขนาดใหญ่หรือเล็กตามไปด้วย รวมไปถึงควรมีทางผ่านเป็นน้ำหรือถนนจะดีมาก

Share this story: