องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ที่พระเจ้าที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเทพสูงสุดเหนือเทพทั้งปวงบนสรวงสวรรค์ หรือ ราชันย์แห่งสวรรค์นั่นเอง โดยเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อในลัทธิเต๋า มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลทั้ง 3 โลก ตั้งแต่สวรรค์ โลกมนุษย์ ตลอดจนลึกสุดของใต้สมุทร เป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนและชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ องค์เง็กเซียนฮ่องเต้

            องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือในภาษาจีนกลางว่า อวี้ซ่างหวงตี้ มีชื่อเต็มว่า ฮ่าวเทียนจินฝาอู๋ซ่างจื้อจุนจื้อหรานเมี่ยวโหย่วหมีหลัวจื้อหวงซ่างตี้ ที่มีความหมายว่า จักรพรรดิหยกผู้สูงส่งคุณูปการดั่งทองคำอันไพศาล ไร้ประมาณด้วยความดีงามอันเลิศล้ำ ซึ่งเป็นชื่อที่ยาวมาก ๆ ทำให้เกิดเปื่อย่อที่เรียกง่าย ๆ แต่มีความหมายเช่นเดิม ว่า จักรพรรดิหยก นั่นเอง โดยตามคัมภีร์รวมจริยประวัติแห่งองค์จักรพรรดิหยก ได้จารึกเอาไว้ว่า ครั้งเมื่อโบราณกาล ณ อาณาจักรกวางเอี๋ยนเมี่ยวเล่อ มีกษัตริย์ที่ปกครอบนามว่า พรเจ้าจิ้งเต๋อหวง โดยในคืนหนึ่งพระมเหสีได้ฝันว่า เซียนไท่ซ่างเหล่าจวิน ได้อุ้มเด็กทารกเพศชาย มาให้กับพระนาง และหลังจากที่ตื่นขึ้นมา ก็พบว่าพระนางกำลังตั้งครรภ์ และมีอายุครรภ์ถึง 12 เดือน กว่าจะประสูติพระโอรสน้อยออกมา ในวันที่ 9 เดือนอ้าย

            พระโอรสได้ทรงแบ่งเบาภาระของพระบิดาและพระมารดาทุกอย่าง ตลอดจนเป็นคนที่มีความเมตตา เฉลียวฉลาด ห่วงใยรักใคร่ประชาชนมาเป็นอย่างดีตลอด จนเมื่อพระบิดาเสด็จสวรรคต พระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชย์ แต่ในขณะนั้นพระองค์ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อย จึงได้ปลีกวิเวกออกมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียร จนสำเร็จมรรค ก้าวผ่านวัฏสงสารของมนุษย์จนกลายเป็นเซียน และได้เหินไปสู่สวรรค์ชั้น 9 ต่อมาก็ได้รับการถวายให้เป็นราชันย์แห่งสรวงสวรรค์นามว่า อวี้ซ่างหวงตี้ นั่นเอง

การบูชาและการขอพร เง็กเซียนฮ่องเต้

            ในการบูชาเง็กเซียนฮ่องเต้นั้น ใน 1 ปี จะมีวันเกิดของพระองค์อยู่ซึ่งก็จะตรงกับช่วงปีใหม่ ที่ชาวจีนลัทธิเต๋าจะถือเป็นวันเกิดฟ้า หรือ ทีกงแซ (天 公 生) ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 8 ในเวลาเที่ยงคืนที่ติดกับวันที่ 9 พอดี โดยจะเป็นพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เพื่อสะเดาะเคราะห์ในวันนี้ ซึ่งของที่ใช้ในการทำพิธี ก็มีดังนี้

  1. น้ำชา 3 ถ้วย
  2. ส้ม 4 ใบ (หรือจะเพิ่มผลไม้อื่นให้ครบ5อย่างก็ได้ไม่ว่ากัน)
  3. แต่เหลี่ยว (ขนมจันอับ) 1 จาน
  4. น้ำตาลเจดีย์(น้ำตาลกรวดแทนก็ได้)1ที่
  5. หงึ่งเตีย 12ใบ ท้อ(ซาลาปารูปท้อก็ได้)
  6. หมี่ซั่ว 1 จาน

โดยให้จุดธูป 3 ดอก และเทียนแดง 1 คู่ ใส่ลงในกระถางจุดธูป หากไม่มี ให้ใช้เป็นแก้วใส่ข้าวสารก็ได้ และจัดวางอุปกรณ์ในการทำพิธีให้เรียบร้อย ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องไหว้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเนื้อสัตว์

Share this story: