รู้จักเทพประตู การไหว้ขอเทพประตู ประวัติเทพประตู

เทพประตู หรือ หมึ่งซิ้ง เทพเจ้าผู้พิทักษ์รักษาครอบครัวและป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกในภาษาจีนที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีประวัติและตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องที่พักอาศัย รวมไปถึงการทำให้ครอบครัวนั้น ๆ ได้รับความผาสุก อีกทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้คนภายในบ้านอีกด้วย

ประวัติและตำนาน ของ เทพประตู

            เทพประตู หรือหมึ่งซิ้ง คือเทพเจ้าทั้ง 2 องค์ โดยองค์แรกสุดมาจากนักรบผู้กล้าในสมัยโบราณ ที่มีนามว่า “เซ่งเข่ง” ซึ่งจะสวมชุดสั้นกางเกงขายาวและในมือถือกระบี่ยาวในลักษณะของผู้ปราบมารและปีศาจ โดยความเชื่อนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หั่ง และต่อมาในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ได้มีการวาดรูปเทพเจ้าซิ่งทู้ และเทพเจ้าอุกลุ้ย ที่บานประตูทั้ง 2 ข้างโดยประวัติของเทพเจ้าทั้งสององค์นี้ มีการกล่าวว่าในสมัยโบราณณดินแดนซางไห้ มีต้นท้อต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่มีรากฝังลึกลงดินถึง 3,000 ลี้ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นท้อนี้มีประตูผีที่เป็นทางเข้าออกของบรรดาภูตผีปีศาจอยู่ และบริเวณหน้าประตูจะมีเทพเจ้าซิ่งทู้และเทพเจ้าอุกลุ้ยผู้เป็นพี่น้องกันเฝ้าประตูไม่ให้ผู้ผีปีศาจเหล่านี้ออกมาทำร้ายผู้คน ซึ่งหากปีศาจตนใดประพฤติชั่วก็จะถูกใช้เชือกมัดจับมาสังเวยพยัคฆ์ร้าย

พิธีกรรมสำคัญ

            ประเพณีการเซ่นไหว้เทพเจ้าประตู ถือเป็นพิธีกรรมสำคัญ 1 ใน 5 ของพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าที่สำคัญของจีน โดยจะมีการนำเอารูปปั้นหรือการภาพวาดบริเวณประตูเปิด-ปิดทั้ง 2 บาน ของเทพเจ้าซิ่งทู้ และเทพเจ้าอุกลุ้ย เอาไว้ หรืออาจเป็นกระถางและแท่นตัดธูปเป็นรูปทรงน้ำเต้าแขวนเอาไว้ที่เสาหน้าบ้านทั้งสองข้าง เพื่อไหว้ในวาระต่าง ๆ โดยของที่ใช้ในการบูชาจะมีเพียงธูปทั้งหมด 7 ดอก ไหว้ที่ศาลตี่จู้เอี๊ย ซึ่งธูป 5 ดอกให้ปักไว้ที่กระถางธูปไหว้ศาลเจ้า และอีก 2 ดอกให้นำมาไหว้เทพประตู ซึ่งต้องปักธูปทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วทำการกล่าวว่า

“หมิ้งซิ้งกงป๋อห่อ แกไหลนั้งนั้ง เผ่งอัง” (หรือพูดภาษาไทย ขอให้ทุกคนในครอบครัวโชคดีมีสุข) แล้วค่อยปักฝั่งขวาพร้อมกล่าวว่า “หมึ่งซิ้งกงป๋อห่อ กุ้ยนั้งเต้งเต้ง” (หรือพูดภาษาไทย ขอให้พบเจอแต่คนดี มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชู)

ความเชื่อ เทพประตู บูชาแล้วดียังไง

            เชื่อว่าหากใครที่บูชาเทพเจ้าประตูจะทำให้บ้านของเขาผู้นั้นได้รับความปลอดภัยและยังเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นภูต ผี ปีศาจ หรือสิ่งอัปมงคลทั้งปวง ไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาสู่ตัวบ้านมอบความสุขความเป็นสิริมงคลให้กับผู้คนภายในบ้านอย่างสันติสุขและไม่ทำให้เกิดเรื่องร้าย ๆ ต่าง ๆ ตามมา

Share this story: