พระสังกัจจายน์

หนึ่งในพระอรหันต์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนมากมายทั่วโลกต้องขอยกให้กับ พระสังกัจจายน์ ที่ถือว่าเป็นพระอรหันต์แห่งความอุดมสมบูรณ์และยังมีการปั้นรูปปั้นออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์มากที่สุด เมื่อใครได้เห็นก็มักจะรู้ได้ทันทีว่าพระพุทธรูปองค์นี้คือองค์ไหน ซึ่งผู้ที่ได้บูชาพระสังกัจจายน์จะเป็นผู้ที่ได้รับความมงคลลาภยศและความเจริญรุ่งเรือง

ประวัติ พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์ หรือที่ชาวไทยหลาย ๆ คนเรียกว่า พระสังกระจาย ขึ้นชื่อว่าเป็นอรหันต์แห่งความอุดมสมบูรณ์ โดยรูปลักษณ์ของท่านที่มีความอ้วนท้วม พุงพลุ้ย ดูอิ่มเอิบ และเบิกบาน ซึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้า ซึ่งท่านก็มีอีกชื่อหนึ่งว่ากัจจานะและในภาษาญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักในชื่อ คะเซ็นเน็น

            คติการสร้างพระสังกัจจายน์ นิยมสร้างในแบบฉบับของจีน เพราะให้ความสวยงามและมีมนต์ขลังที่โดดเด่นมากกว่า ซึ่งลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของพระพุทธสาวกท่านนี้คือจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และเป็นที่โปรดของพระพุทธองค์มีอิทธิฤทธิ์อำนาจบารมี หากผู้ใดได้บูชาพระสังกัจจายน์จะได้รับพรจากพุทธสาวกและเมื่อพูดถึงในเรื่องโชคลาภท่านก็ได้ทิ้งท้ายว่าชาวพุทธจำนวนไม่น้อย ต่างได้รับลาภอันประเสริฐซึ่งนั่นก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเอง

คำบูชา พระสังกัจจายน์

ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าว คำบูชาว่า

“กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ ”

โดยเคล็ดการบูชาหลังจากที่ได้กล่าวคำบูชาพระสังกัจจายน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำมือขวารูปบริเวณท้องของพระองค์ โดยให้รูปเป็นวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบจากนั้นให้ทำการขอพรให้ได้กระทำความดีและทำอาชีพอย่างสุจริตและแข็งขันกระทำการใด ๆ ก็ให้สำเร็จซึ่งพอที่ขอควรเป็นเรื่องที่มีความดีงามเท่านั้นและอย่าลืมในขั้นตอนของการบูชาควรนำธูป 3 ดอกพร้อมดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม 7 ดอกบูชาในเวลาตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือตอนเย็นก่อนนอนเพื่อจะทำให้โชคลาภผลพูนทวีมากยิ่งขึ้น

Share this story: