พระราหู เทพอสูรนำพาโชคลาภ

พระราหู เทพอสูรนำพาโชคลาภ
โดยปกติคนทั่วไปมักเข้าใจกันว่า “พระราหู” เป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่นำสิ่งไม่ดีต่าง ๆ นานา เคราะห์กรรม และทุกข์ภัย แต่แท้จริงแล้วพระราหูยังให้ผลทางโชคลาภอีกด้วย ซึ่งเราคงเคยได้ยินว่า “พระราหูกำลังจะย้ายครั้งยิ่งใหญ่” ให้เตรียมไหวแล้วจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
พระราหูกับความเชื่อทางโหราศาสตร์
ในคติความเชื่อทางวิชาโหราศาสตร์กล่าวว่า พระราหูหรือดาวราหู คือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ ถ้าดาวราหูจนเข้าอายุจรของบุคคลใดก็ตาม หรือเข้าทับลัคนา หรือลัคน์วัย จะส่งผลให้ชีวิตของบุคคลนั้นพบกับอุปสรรค ความวุ่นวาย การเปลี่ยนแปลง หนี้สิน และความเจ็บป่วย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
พระราหูกับความเชื่อของชาวพุทธ
ชาวพุทธมีความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูคล้ายกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อว่าพระราหูจะช่วยเปลี่ยนแปลงปัดเป่าเรื่องร้าย กลายเป็นดี โดดเด่นเรื่องเมตามหานิยม โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ป้องกันคุณไสย ภูตผีปีศาจ และเสนียดจัญไร ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน
พระราหู เทพอสูร
องค์เทพราหูมีอิทธิฤทธิ์สูงมาก บารมีสูงส่ง ด้วยความเป็น “แฑตย์” หรือยักษ์อสูรมาแต่ชาติกำเนิด ภายหลังได้มาทำหน้าที่เป็นเทวดานพเคราะห์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์ที่มีต้นกำเนิดความเชื่อนี้มาจากโหราศาสตร์ฮินดู ทั้งยังเป็นเทพที่บันดาลโชคและทรัพย์ให้กับคนได้ มนุษย์จึงนิยมบูชาด้วยเครื่องสีดำ 8 อย่าง หรือ 12 อย่าง ทั้งของคาวและของหวาน โดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน วันเสาร์ และวันอังคาร เนื่องจากเป็นวันของตนเอง จากนั้นกล่าวบทสวดไหว้พระราหู เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดดังนี้
บทสวดบูชาพระราหู
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัม

Share this story: