พญาราหูอมฤต พระราหูอมพระอาทิตย์ มีฤทธิ์มากที่สุด กันเคราะห์ บันดาลโชคลาภ

ตำนานพญาราหู: จุดกำเนิดแห่งพลังคุ้มครอง
สิ่งหนึ่งที่ถูกยกย่องว่ามีพลังในการคุ้มครองจากอันตรายและปัดเป่าอิทธิพลร้ายจากดาวเคราะห์ นั่นคือ “พญาราหู” สัญลักษณ์แห่งความคุ้มครอง บทความนี้จะ
นำพาคุณไปรู้จักกับพญาราหู ตั้งแต่เบื้องต้นของการปลุกเสก ไปจนถึงความเชื่อที่มีต่อวัตถุมงคลชิ้นนี้

มหัศจรรย์การปลุกเสกพญาราหูอมฤต

อาจารย์แขก ผู้มีฝีมือในการปลุกเสกวัตถุมงคล ได้เลือกฤกษ์อันเหมาะสมเพื่อปลุกเสกพญาราหู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราส ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับการสร้างและปลุกเสกวัตถุมงคล

ความเชื่อเรื่องพญาราหูมีรากฐานมาจากตำนานของพระมหาฤาษีกไลยโกฎิ ที่มีวิสัยทัศน์เห็นอนาคตและเห็นความทุกข์ที่มนุษย์จะต้องเผชิญ ตำนานนี้บอกเล่าถึงการกำเนิดของอสุราที่มีชื่อว่า ราหู ซึ่งมีพลังในการกลืนกินพลังของกาลเวลา ช่วยให้ผู้ที่บูชาพ้นจากอิทธิพลร้าย

การปลุกเสกพญาราหูอมฤตในฤกษ์อันศักดิ์สิทธิ์

การปลุกเสกวัตถุมงคลพญาราหูในวันที่มีการเกิดสุริยคราสถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด อาจารย์แขกได้ใช้โอกาสนี้เพื่อเสริมพลังและคุณสมบัติพิเศษให้กับ
พญาราหู ทำให้วัตถุมงคลชิ้นนี้มีคุณวิเศษในการคุ้มครองและปกป้องผู้ที่บูชา เรียกว่า ราหูอมฤต มีฤทธิ์มากที่สุด

คุณสมบัติพิเศษของพญาราหูอมฤต

พญาราหูอมฤตไม่เพียงแต่ช่วยคุ้มครองผู้ที่บูชาจากอันตรายและอิทธิพลร้ายจากดาวเคราะห์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้นั้นสามารถพ้นเงื่อนไขของกาลเวลาและสร้าง
โอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

ข้อควรรู้ในการบูชาพญาราหูอมฤต

การบูชาพญาราหูอมฤตมีข้อปฏิบัติและคำแนะนำเฉพาะ อาจารย์แขกได้ให้คำแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหรือวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม แต่ควรมีการอธิษฐานและมองดูพญาราหูอมฤตพร้อมกับตั้งความปรารถนา นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำมันที่มีพุทธคุณเพื่อเสริมเสน่ห์หรือคุ้มครองตัวเองในสถานการณ์ที่จำเป็น

พญาราหูอมฤตถือเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีความลึกลับและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ผู้ที่เชื่อในพลังแห่งความเชื่อและวัตถุมงคล การบูชาและรู้เท่าทันวิธีการใช้วัตถุมงคลชิ้นนี้อย่างถูกต้องสามารถนำพาคุณไปสู่ความสงบและความรอดพ้นจากอันตรายได้อย่างไม่น่าเชื่อ แนะนำให้บูชาของแท้ที่ผ่านพิธีการที่ มันตระสยาม 

Share this story: