ทําไมพระพรหมมี 4 หน้า

พระพรหมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ตรีมูรติของศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยเป็นที่เคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน และยังเชื่อว่าพระพรหมเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ รวมไปถึงยังสามารถกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนและรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต​ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากใครที่ได้ไปอธิษฐานขอพรกับท่านแล้วเขาผู้นั้นก็จะถูกรับฟังคำอธิษฐานเสมอ จึงทำให้มีผู้คนมากมายต่างพากันไปบูชาพระพรหมและทำความดีเพื่อที่จะได้รับพรนี้อย่างสมหวังทุกประการ

            โดยลักษณะของพระพรหมจะมี 4 พระพักตร์  4 แขนและ 4 มือ เหลืองทองอร่าม มือด้านขวาบนถือลูกประคำ มือด้านซ้ายบนคือหนังสือ มือด้านซ้ายล่างถือหม้อน้ำ และมือด้านขวาล่างใช้มอบสิ่งของให้กับผู้ที่เชื่อมต่อกับท่าน โดยพระพักตร์ทั้ง 4 มีดังนี้

พระพักตร์เมตตา ประทานพรเกี่ยวกับเรื่องงานการศึกษาและการรับผิดชอบในชีวิต

พระพักตร์กรุณา ประทานพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์ บ้าน รถ ที่ดิน

พระพักตร์มุทิตา ประทานพรเรื่องสุขภาพคู่ครองและครอบครัว

พระพักตร์อุเบกขา ประทานพรเรื่องโชคลาภเงินทองและการขอบุตร

            โดยพระพักตร์ทั้ง 4 ของพระพรหมแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท โดยคัมภีร์พระเวทนี้เป็นคัมภีร์โบราณที่มีความเก่าแก่และถูกบันทึกไว้เป็นภาษาสันสกฤต และเชื่อว่าคัมภีร์นี้ถูกถ่ายทอดมาจากพระพรหมโดยจะมีการถ่ายทอดมาจาก 2 ทางคือ ศรุติ ความรู้จากการได้ยินหรือเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ และ สมฤติ คัมภีร์ที่เขียนบันทึกมาจากภายหลังเพื่อขยายความพระเวทบทต่าง ๆ

            นอกจากนี้พระพักตร์ทั้ง 4 ด้านของพระพรหมยังเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงแหล่งกำเนิดของความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์ของจักรวาลและแขนทั้ง 4 ก็เปรียบเสมือนกับทิศทางทั้ง 4 ที่สื่อถึงพลังอำนาจและความสามารถของทุกสิ่งที่พระพรหมได้สร้างขึ้น หรืออีกหนึ่งความหมายก็คือพระพรหมนั้นอยู่ในทุกสถานที่และทุกแห่งหนไม่ว่าจะเป็นทิศไหนหรือที่ใดก็จะได้พบกับท่านมาพร้อมกับพลังอำนาจในการสรรสร้างสิ่งใด ๆ บนโลกนี้ มือทั้ง 4 แสดงออกถึงสี่แง่มุมบุคลิกของคนได้แก่

จิตใจ – มือขวาด้านหลัง

สติปัญญา – มือซ้ายด้านหลัง

อัตตา – มือขวาด้านหน้า

การประจักษ์ในตนหรือสติสัมปชัญญะ – มือซ้ายด้านหน้า

            โดยหากใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถไปกราบไหว้ขอพร สักการะพระพรหมกันได้ที่แยกราชประสงค์ และหากใครไม่ได้เตรียมของสำหรับการไหว้มาก็ไม่ต้องห่วง เพราะที่นี่มีจำหน่ายให้อีกด้วย และที่สำคัญควรไหว้ครบทุกพักตร์ เพื่อให้ได้รับพรอย่างครบถ้วนนั่นเอง

Share this story: